Doelstelling St. Dierenweide Nieuw-Lekkerland

 

1.     De  Stichting heeft ten doel:

a.     Het beheren en exploiteren van een dierenweide aan de Schoonenburglaan te Nieuw-Lekkerland, die voorziet in de behoefte van ouderen en jongeren aan recreatief en educatief contact met de levende natuur

b.     Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

2.     De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door met inzet van vrijwilligers een beheerder, een goed uitgeruste expositieruimte open te stellen en in stand te houden

3.     Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

a.     Bijdragen van hen die met het doel van de stichting sympathiseren

b.     Bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is

c.      Subsidies

d.     Schenkingen en erfrechtelijke bevoordelingen

e.     Eventuele opbrengsten van activiteiten van de stichting.